AFIFARM este cel mai cuprinzător software de management din lume pentru fermele de lapte inteligente și de gestionare a cirezii. Puterea să deriva de la baza de date cuprinzătoare a animalelor constând în date colectate în timp real de modulele Afimilk, dar și din alte surse. Printre aceste module se număra Afimilk MPC, AfiAct, AfiWeigh.

AfiFarm poate fi personalizat de către utilizatori. Aceasta permite afişarea unor meniuri de comenzi rapide pentru a realiza evenimente automate operate de program sau pentru afişarea unor rapoarte personalizate. AfiFarm mai permite afișarea datelor în rapoarte sau le poate transforma în format grafic pentru confortul utilizatorului. De asemenea se pot configura operațiuni automate cum ar fi imprimarea rapoartelor, selectarea sarcinilor pentru a doua zi, şi multe altele … Astfel, AfiFarm poate fi configurat pentru a sprijini utilizatorii specifici din fermă, fără necesitatea de a se familiariza tot personalul cu programul complet .

AfiFarm este utilizat în multe ţări din lume. Programul a fost tradus în peste 15 limbi, inclusiv Chineza, Rusă, Franceza, Germana, Spaniolă, Italiană… Este compatibil cu principalele programe despre cirezi, alte programe de management şi fişiere ale testelor de lapte din multe ţări.

Acest software AFIFARM se ocupă cu diverse aspecte ale fermei de lapte. Acesta analizează datele, generează rapoarte și liste de lucru pentru a prezenta o imagine cât mai realistă a fermei de lapte în orice moment dat. Atunci când este integrat în sistemul AfiMilk, AfiFarm este prevăzut cu instrumente necesare pentru rutinele zilnice şi preluarea deciziilor în ferma de lapte, concomitent analizează periodic performanţele cirezilor şi a fermei.

AfiFarm aduce capabilități de management inteligent în ferma de lapte. Este un ușor de utilizat şi custumizabil. Dar în acelaşi timp programul încorporează conştiinţe profunde despre produsele lactate.

• AfiFarm a fost creat de către dairymen și experți în lactate pentru a acoperii fiecare aspect necesar din fermele de lapte.
• Combinarea datelor colectate automat de către senzorii Afimilk cu alte date introduse manual sau transferate din alte surse creează o bază de date care oferă informații reale despre fiecare animal.
• Modul în care este structurat AfiFarm permite accesul uşor la baza de date pentru extragerea rapoartelor şi a graficelor.
• AfiFarm este un instrument esenţial pentru fiecare fermă de lapte. Aceasta oferă ustensilele necesare pentru gestionarea oricărei ferme de lapte, indiferent că este mică sau mare.
• AfiFarm stochează istoricul fiecărui animal, inclusiv lactațiile anterioare, ce urmași are și dacă a fost sacrificat. Acest lucru permite o căutare avansată, o analiză precisă alături şi chiar viitoare predicții despre comportamentul turmei.